Små skridt tit - kan føre dig vidt

Personlig opmærksomhed, opmuntring, redskaber og feedback i 31 dage.

Små skridt tit

Små skridt tit er 31 dages fokus for dig, der

 • ønsker at nå eller få det, du gerne vil
 • vil udvikle dig personligt eller fagligt
 • ønsker en kompetent og rummende person ved din side.

Fokus på hvad du gerne vil - gør det nemmere

Når du kender dit mål samt tager små skridt tit
i den retning, du gerne vil -
kan du nå dit eller dine mål, når du er villig til "at gå udviklingsvejen", der indimellem forudsætter, at du "rydder op" i gamle begrænsende tanker og erfaringer.

Måske er det første du gerne vil, at finde ud af, hvad det er, du gerne vil…

Når du udvikler din klarhed omkring, hvad du helt oprigtigt ønsker, samt tilegner dig færdigheder, der sætter dig i stand til at gøre noget nyt og være i stand til at glæde dig, når det, du gerne vil, lykkes, så øges din livsglæde og din indre følelse af 'at det, du gerne vil, er muligt'.

Når du vælger Små skridt tit får du også redskaber, der kan støtte dig i at komme videre til eller med dit næste skridt. Og, dit næste.

Nogle gange er det næste skridt: 'Ydre oprydning'.
Nogle gange er det næste skridt at 'se på' indre mekanismer, som f.eks. tanker du tænker igen og igen, der kan bremse dig i at finde, få og nå eller opnå det, du gerne vil.
Det kan også være gamle erfaringer, der gør, at du er tilbageholdende med, at kunne eller turde, 'gøre det, du gerne vil'.

Jeg hjælper dig med at komme dertil, hvor du gerne vil,
ligesom jeg glæder mig med dig, når det du vil, lykkes.

Jeg har stor erfaring med 'at opleve succes' ved at tage små skridt tit.
Både i mit eget liv - og, sammen med andre, der følges med mig.

Mine gode og praktiske erfaringer kan være til gavn for dig!

Du kan i forløbet få praktiske redskaber til at holde dit fokus, bl.a. forslag til at formulere samt anvende Positive Selvbekræftelser, der er skræddersyede til dig.
Jeg vil også opfordre dig til at holde øje med dine succeser samt at blive bedre og bedre til at rumme 'det' der også sker. F.eks. at trække vejret, hvis du er utålmodig m.m.

Det, du gerne vil, kan være ”alt”.

Brug dette fokusforløb til at komme i gang med det, du længe har ønsket at gøre noget ved, f.eks. at

 • udvikle selvtillid – ved at gøre (bare lidt af) det, du gerne vil turde
 • lære en ny færdighed - et sprog, f.eks.
 • få en ny vane - at gå en tur, f.eks.
 • være god til at gå til eksamen, holde tale eller ”sige noget – generelt”
 • tage det første skridt – eller det næste – for at skabe din egen virksomhed
 • at - turde - blive ved med at søge - DIT - ønskejob
 • 'gøre noget' (nyt) for at få eller have et godt helbred.

Eller brug dine 31 dages fokus til, at fastholde dig selv i at gøre det, du véd, du må (eller skal) gøre f.eks. at

 • rydde op
 • lave selvangivelse, regnskab, budget
 • sige farvel, flytte dig fysisk eller mentalt, tage stilling til noget, der er væsentligt for dig.

Du kan vælge at sætte fokus på lige det, der er vigtigt for dig og få 31 dages ekstra fokus på hvilke skridt du kan, vil eller skal tage – nu – eller tit.

Små skridt tit er 31 dages korrespondance via e-mail - plus 4 samtaler via telefon eller Skype på minimum 40 minutter (per samtale) for ialt 10.850 kr.* +

FØR du beslutter dig, kan du - gratis - korrespondere med mig om hvad du ønsker og hvordan du ønsker, at jeg skal støtte dig. Du skriver til mig via email til info@birgitmaanestraale.dk
Du kan også aftale en afklarende samtale via telefon eller Skype på en hverdag mellem 8 morgen og 8 aften eller på en lørdag mellem 9 og 12. Send dit favorittidspunkt til info@birgitmaanestraale.dk hvorefter jeg vil bekræfte dato og tidspunkt, der også er muligt for mig.

FØR du beslutter dig kan du overveje om det - for dig - er en god idé, at deltage i den 3-timers workshop: Dit første skridt - og, dit næste som du kan læse mere om her.

Dine 31 dages fokus

 • kan begynde når det passer for dig og mig
 • kan du bruge i dit tempo i en periode på højst 3 måneder.

Små-skridt-tit-forløbet begynder med en grundig introduktion.

 • Du skriver til mig hvorfor du vil deltage i forløbet og hvor vores fokus skal være
 • Indledningsvis får du en eller flere opgaver du skal løse, og herefter skriver du til mig hver dag, hvis du vælger at dine 31 dages fokus skal vare en måned - eller cirka hver 3. dag, hvis du vil fordele dine 31 dages fokus på 3 måneder
 • Du skriver så kort som muligt, hvorefter jeg giver dig min umiddelbare respons. Nogle dage inkluderes et forslag, et råd, en boghenvisning, en øvelse.
 • I vores samtaler via telefon eller Skype (som er på minimum 40 minutter) kan du 'bare dele din proces' eller vi kan bruge tiden som et værksted/ en workshop, hvor du gør praktiske erfaringer med redskaber der er relevante for det sted, i din proces, som du er nået til. Det kan f.eks. være - i praksis - at gøre erfaringer med: Listeteknik, formulering af Positive Selvbekræftelser, at afprøve Katarsisskrivning eller at dele successer og Positive Oplevelser.

Når du vil deltage i Små skridt tit

 • indbetaler du 10.850 kr. kroner til min konto i Danske Bank: 3544-3544365967 (Skriv tit/ dit navn/ dit telefonnummer i rubrikken 'meddelelser')
 • sender du en mail til info@birgitmaanestraale.dk hvori du skriver at du har betalt, samt bekræfter hvilken dato du aktivt ønsker at begynde dit forløb mod det, du GERNE vil, ved at tage små skridt tit.

Små skridt tit

 • gør en stor forskel
 • kan føre dig vidt

Tag dit næste skridt med Birgit Månestråle

Jeg viser hvordan - du kan få og nå det, du gerne vil !

Ønsker du svar på spørgsmål ?
Book en gratis 20 minutters samtale via telefon eller Skype ved at skrive forslag til tidspunkter, der passer for dig i tidsrummet 9 morgen til 9 aften - til info@birgitmaanestraale.dk.

*+ = Prisen, gældende pr. 4. september 2021, og er inklusiv moms.

Læs generelle vilkår her.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.