SenesteRettelser

Seneste ændringer til denne wiki:

Ændret dato.
Fjernet bindestreg i email.
Indsat afsnit om forudbetaling og tilbagebetaling.
Ændret dato + fra og til men (eksklusiv evt. leje…).
Ændret mandag til hverdag eller søndag.
Gentaget 2 linier fra teaserteksten.
Tilføjet tekst om livline.
Lavet linieskift
Fjernet krav om at købe for at få 20 min. gratis.
Ændret til: Køb 20 min. + få 20 min.
Ændret Skypenavn.
Ændret teksten i det øverste felt, som måske er en inlinetekst.
Fjernet tekst i parantes.
creating tag page tag/tal_med_birgit
Indsat tekst og link vedr. Tal med Birgit
Tilføjet cirka før 12 + ændret dato.
Fjernet tekst om priser nederst.
Ændret stort D til lille d i dig.
Rettet fra en til et (forslag)
Fjernet øre-ikon.
Fjernet linieafstand.
Tilføjet Zoom.
Tekst om gratis 20 minutter.
Ændret priser vedr. 20 minutter.
Tilføjet Tal med Birgit + ændret dato.
Indsat en prik før Tal med Birgit.
Indsat teksen: Tal med Birgit + link.
Ændret facebookadresse.
Indsat ny tekst øverst.
Ændret overskriften. Fjernet link til priser nederst.
Indsat Z.A. citat.
ændret 49 til 50.
Ændret 49 til 50 flere steder.
Ændret 900 til 797 + 1600 til 1447 + dato.
Ændret bare lige klippekort fra 949 til 749 kr. + ændret dato.
Ændret fra 10 til 15 + fra 2.600 til 2.400
Fjernet pakkepriser + opdateret priser.
Remove malplaced link to /persondata.
Indsat afsnit om priser når vi mødes.
Ændret link til priser for individuel tlf. eller Skype.
Ændret væsentligt i tekst vedr. tlf. + Skype + indsat pris for forsamtale.
Ændret ordet rykker til øger - øverst.
Indsat forklarende tekst om små skridt tit.
Indsat link til priser for Aktiv Lytning.
Indsat link til priser for aktiv lytning for dig
Fjernet vedr. pris: og, for aktiv lytning for dig
Fjernet linien vedr. pris: (og, for Aktiv Lytning for dig
Ændret årstal
Ændret dato
Indsat priser - kopieret fra lær dansk

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger

Vilkår

Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk