SenesteRettelser

Seneste ændringer til denne wiki:

Indsat link til gratis e-bog
tilføjet et mellemrum før ordet hvori.
Fjernet cirka halvdelen af teksten
Fjernet mange linier omhandlende priser.
Indsat ekstra emailadresse
Tilføjet ekstra emailadr. + ordet Zoom
Fjernet linier om Walk & Talk tilgængelighed
Tilføjet Zoom + fjernet telefon.
Fjernet mit telefonnr. + indsat ekstra emailadresse
Fjernet sætningen efter ordet moms i punkt B.
Ændret postadresse
Slettet MobilePaynummer
Ændret 20 min til cirka 40 min. + tilføjet fra 9 morgen til 9 aften
Ændret tidsrum fra 8 til 8 til fra 9 til 9
Ændret priser og dato.
Ændret = simplificeret priserne
Ajourført teksten
Fjernet gammelt link + indsat nyt vedr. se Eccokort på side 5
Indsat nyt link til 'se ECCOkortenen her'
Ændret porto fra 50 til 65 kr.
Ændret dato + 8 til 9
Ænddret priser og dato som de gælder fra + indsat onlinepriser
Gjort emaillink aktivt
Slettet mange liniers tekst med praktiske informationer, mødes i Frb. + Kbh. f.eks.
Ændret hele prisafsnittet.
Fjernet de første 8 linier + ordet kontant + check
Fjernet teksten om Aktiv lytning for dig - 16.8.2021 + ændret telefon til Zoom
Fjernet lighedstegn x 3
På vej til at ændre titlen til Frirum til dig + indsat nye priser
Slettet henvisning til datoer - på dansk side.
Slettet de 2 første linier.
ændret tekst om dansk
ændret lidt i teksten
add link, and fix weird annotation for links.
box, not navigation link, to external website.
beautify link.
improve box text.
fix notebox.
add notebox.
remove text above title.
Merge branch 'master' of xayide.jones.dk:/~/public_git/bm/content
some changes.
Ændret dato
Ændret dato
Opdateret priser og gældende fra dato.
Ændret overskriften + indsat link til dansk
Ændret priser + dato
Indsat kontonumre.
Indsat 1.400 kr. for 16 x 15 minutter.
gjort emaillink aktivt
ændret som til der + indsat teaser tekst nede i teksten.
indsat boks øverst med marts-, april,- majpriser
Update copyright year on backside
Tilføjet sætningen ….. gode vane, der gør gode øjeblikke endnu bedre.
Fjernet linien: Få udskriftsvenlig tekst..
Tilføjet Zoom.
Indsat link til nyhedsbrev
Flyttet teksten med 20 gratis minutter op på siden + tilføjet: Begynd med at sige ja til nyhedsbrevet
Tilføjet datoen 29. maj 2012 + ekstra tekst.
Fjernet linien: Se sommertilbuddet.
Ændret dato fra 19. til 30. + ændret lidt i teksten øverst.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.