Vilkår for rådgivning af og udveksling med Birgit Månestråle

  1. Du er ansvarlig for dig selv.
  2. Du er ansvarlig for hvordan du anvender den viden du får via dine møder eller din udveksling med, mig, Birgit Månestråle.
  3. At fokusere på personlig udvikling, og at tilegne sig nye færdigheder, medfører forandringer. Du er ansvarlig for hvad du vælger at tænke og gøre med din nye viden og de forslag, som jeg, Birgit Månestråle, giver dig.
  4. At tænke nye tanker kan medføre nye reaktioner, som også inkluderer, at du kan mærke hvordan du har det og hvad du føler. Du, alene, er ansvarlig for hvad du vælger ’at gøre’ med din nye øgede opmærksomhed. Jeg, Birgit Månestråle, kan ikke gøres ansvarlig for, hvad du vælger at tænke, føle og gøre.
  5. At sætte lys på noget = at øge din opmærksomhed, medfører, at skygger bliver synlige. Hvis du f.eks. øger din opmærksomhed ved ’at tænke positivt’, kan du opleve ’såkaldte negative’ tanker og følelser. Erindringer, tidligere oplevelser, traumer og negative tankemønstre, vil kunne blive synlige for dig. Du, alene, er ansvarlig for, hvordan du vælger ’at gøre’ med disse reaktioner Jeg, Birgit Månestråle, kan ikke gøres ansvarlig for, hvordan du vælger at agere eller reagere. Jeg er et 'almindeligt menneske' som gerne deler af min omfattende viden om fordele ved at anvende Bevidst Positiv Tænkning, men jeg er ikke psykolog, psykiater eller læge, og jeg opfordrer dig til at søge hjælp, hvis du får det så dårligt, at du mener at have brug for autoriserede professionelle hjælpere.
  6. Min erfaring er, at, når jeg er villig til ’at fortsætte mit fokus’ på det jeg gerne vil, så bliver mit liv bedre og bedre. Du har den samme mulighed, men det er ikke en garanti fra mig, Birgit Månestråle, at du er i stand til at ville vælge, at fortsætte dit positive fokus, hvis eller når ’såkaldte negative udfordringer viser sig for dig’. Jeg vil gerne følges med dig i din ud-viklings-proces, men det er kun dig, som kan vælge at ville ’det, du virkelig gerne vil’. Jeg, Birgit Månestråle, kan ikke gøres ansvarlig for, hvad du tænker, hvad du føler, hvad du oplever eller hvad du gør.

Disse vilkår er gældende hvadenten du har læst dem, underskrevet dem eller ej.

Fredensborg den 24. maj 2015
Birgit Månestråle

NB:
Såkaldte negative tanker, oplevelser og erindringer forekommer i de fleste menneskers liv, og, ofte er vores tanker om det der er i vores liv en kilde til løsninger eller udfordringer.

Vilkår = disclaimer = ansvarsfraskrivelseserklæring.

For forretningsbetingelser iøvrigt se her.

Gå til beskrivelsen af: Få klarhed og redskaber til at finde, gøre, få og nå det, du gerne vil her.

Gå til beskrivelsen af workshoppen: Dit første skridt - og dit næste her.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.