Coaching

Nå og få det, du oprigtigt ønsker, og/eller: Bliv bedre til det, du allerede er god til, gennem coaching.

Hvad er Coaching?

Kort:
Coaching er et ekstra fokus med og fra en neutral person, der støtter dig i at gøre det, du - gerne - vil

så du f.eks. kan

 • blive endnu bedre til det, du allerede er god til eller
 • finde ud af hvad det er, du virkelig gerne vil.

Lidt længere: Coaching er

 • opmærksomhed - din på det du gerne vil - min på dig
 • engagement - dit i dit eget liv - mit på den bedste udgave af dig
 • redskaber til afklaring, målsætning og målopnåelse.

Et målrettet fokus - via samtale, opmærksomhed og åbne spørgsmål, hvor du finder måder, at udfolde dit iboende potentiale samt at finde og virkeliggøre dine inderste ønsker.

Sådan kommer du i gang
Hvad er og gør en coach
Eksempler på udbytte

Udbytte af bare 20 minutter

Priser
Kontakt mig for en aftale om coaching i den form, der passer for dig, nu. Skriv til info@birgitmaanestraale.dk

 • For dig, der allerede har det godt og som er klar til 'det næste niveau'. Du ønsker en livline/ en ven. Du véd, du kan. Og, du vil gerne have opbakning, løft, tips og redskaber samt følges med en, du kan dele dine fremskridt og glæder med

 • For dig, der kender til stress og til at være utilfreds – og, som nu ønsker at bevæge dig til glad, rolig og tilfreds

 • For dig, der tvivler på egne evner, muligheder og værdi, og som ønsker at fokusere på klarhed, retning, mening, glæde og sundt selvværd

 • For dig, der gerne vil, men som ikke 'får det gjort' 'det du véd, du gerne vil' - og, som ønsker støtte til faktisk 'at komme igang' - og, at blive ved, og ved.

Vi kan alle have brug for en ven! for at komme på ret (eller snoget) kurs (igen).

20 dages fokus på dig og det du gerne vil er et lærings- og udviklingsrum, der tilpasses netop dig og dit behov.

Sig ja!

Læs mere her

Et skridt ad gangen til det du - virkelig - gerne vil. Følg disse 5 trin.

Leveret onsdag d. 25. november Mærkater:

Walk & Talk er en mulighed for "at få luft" - både fysisk og mentalt.

Vælg Walk & Talk

 • når du har brug for eller lyst til samvær med et nærværende lyttende medmenneske
 • når du 'bare' vil ha' en at følges med
 • når du vil dele glæden ved at opleve det, der er nu, nu og nu.

Læs mere

For English: Click here.

Jeg tilbyder 31 dages fokus, som er beskrevet nedenfor, OG jeg tilbyder også workshoppen: Dit første skridt - og, dit næste, som du kan læse mere om her.

Små skridt tit er 31 dages fokus for dig, der

 • ønsker at nå eller få, det du gerne vil
 • vil udvikle dig personligt eller fagligt
 • ønsker en kompetent og rummende person ved din side

Små skridt tit er 31 dages korrespondance via e-mail

Læs mere

Coaching workshop i virksomhedsregi for interesserede medarbejdere, ledere og ejere. Workshoppen, der varer tre timer, er en smagsprøve på og introduktion til In-house coaching.

Læs mere

Leveret tirsdag d. 16. marts Mærkater:

Du og jeg i samme rum, med fokus på at finde dine iboende gode egenskaber, drømme, talenter og ressourcer - for at udvikle, fremelske og virkeliggøre dem.

Læs mere

Leveret torsdag d. 16. juli Mærkater:

Aktiv Lytning - for dig er medmenneskelig opmærksomhed, når du har brug for en neutral person, som lytter til dig.

Læs mere om Aktiv Lytning - for dig her

Leveret torsdag d. 9. juli Mærkater:

Tankevending er fokus på at vende tanker
samt at mærke og afklare hvad nye tanker gør ved os.

Læs mere

Når du har brug for en neutral udenforståendes opmærksomhed, kan du ringe til mig for at få eller deltage i

Læs mere

Leveret tirsdag d. 3. marts Mærkater:

Fordi

 • det er nemt og bekvemt. Du kan sende E-mail når det passer for dig - og, du får svar hurtigst muligt, så snart det passer for mig
 • det er overkommeligt i pris
 • du kan udvikle dig personligt og fagligt i dit eget tempo

Læs mere

Leveret fredag d. 9. januar Mærkater:

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig
hvordan
du kan
finde ud af hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig
på 29 31 79 01
eller
skriv til
info@birgitmaanestraale.dk