Sagt af foredragsdeltagere

Ved foredraget Positiv Tænkning - Hvorfor og Hvordan, 6. februar 2008, arrangeret af FOF Nordsjælland (varighed 3 timer), lavede deltagerne en skriftlig evaluering og svarede:

Hvorfor kom du?

 • For at høre om en evt. ny metode/nye tanker o.s.v.
 • Inspiration til at arbejde med mig selv
 • Genvinde fokus på positive tanker. Lære nyt. Blive inspireret
 • Fordi jeg trængte til et boost. At blive mindet om noget som jeg tidligere har brugt og ved er godt for mig
 • Jeg kom fordi jeg havde brug for en anden tilgang til mit liv. Og en kvinde fra vi-kvinder.dk netværk anbefalede aktivt at anvende Positiv Tænkning
 • Min kone ville have mig med og det er jeg glad for
 • Min hverdag trængte til positivitet
 • Er under "selvtvungen terapi" :-) Har derfor læst en del bøger. Ønskede at få lidt info ind via ørerne
 • Redskab til at ændre fokusering fra negativ til positiv
 • Jeg har brug for at tænke positivt om mig selv og andre
 • For at få et positivt "skub"
 • Nysgerrig. Hjælpe til at fokusere positivt
 • Interesse
 • Med et ønske om at få nogle værktøjer til at komme igang med Positiv Tænkning
 • At lære om positiv tænkning og værktøjer
 • For at blive inspireret
 • For at få nogle værktøjer/indspark til fortsat at være positiv
 • Min mor spurgte mig om jeg ville med, hun har fortalt meget om sin vej til "selvopdagelse" og det lyder spændende og så tænkte jeg, det skader ikke at finde ud af hvad man vil som 25 årig frem for 45 årig
 • Fordi jeg er meget optaget af det vigtige (for mig) her på jorden. Jeg suger til mig, hvad jeg kan for at opfriske og lære nyt om det vigtige - som gør livet meningsfuldt
 • Det var tæt på min bopæl. Nysgerrig - ønsker metoder/redskaber til at komme af med gamle triste/vrede/sure tanker
 • Fordi det lyder interessant
 • Min kone tvang mig :-) - Nej, jeg vil gerne have nogle værktøjer der kan gøre livet lidt sjovere
 • Spontan nysgerrighed
 • Jeg var nysgerrig
 • For at blive bedre til at bruge den viden jeg allerede har fået ud af at læse mange bøger om dette og lignende emner
 • For at få nogle værktøjer til at tænke positivt
 • Inspirerende god aften

Hvad har du "fået" ved at være med?

 • Genhørt en del som jeg kender til og arbejder med dagligt (for mig selv)
 • Idéer og redskaber. Konkretisering af, hvad jeg kan arbejde med
 • Bevidsthed om at de positive tanker har stor betydning i hverdagen. Lysten til at lære mere. Udvikle mig selv. Få større personlig indsigt
 • Bekræftelse på at jeg skal igang igen
 • Nogle værktøjer/ metoder til bevidst at øve mig i at vende mine negative tanker til positive tanker f.eks. Listeteknik og Positiv Dagbog
 • Fået mere styr på mine tanker
 • Opsummering, som jeg håber er nok til at komme videre
 • Bekræftigelse af at det jeg har gang i er rette vej ! Og nye redskaber
 • Sat ord på næste skridt
 • Nogle værktøjer til at komme igang med ovenstående. Det har været godt
 • Glæde. Dels ved at møde andre mennesker, dels ved at høre foredraget
 • Små ting kan også være forandring. Det behøver ikke at være så "stort"
 • En bekræftelse af det positive ved positiv tænkning. God ide med Positiv Dagbog.
 • Meget at tænke over!
 • En anderledes fremgangsmåde - at tænke fra negativ tænkning til positiv tænkning
 • Fået noget nyt at tænke over. Inspireret til at se tingene i dagligdagen fra en anden vinkel - mere positiv vinkel - og så komme videre
 • En masse inspiration, og fortællinger fra din verden
 • En masse tekniker samt en større forståelse for hvad det kan gøre
 • Brugbare redskaber: Bøger, listeteknik, positiv dagbog, visualisering
 • Motivation til at komme igang med at tænke bevidst positivt/være bevidst god/bedre ved mig selv
 • Indsigt og redskaber, bl.a. listeteknik, dagbog o.s.v.
 • Forhåbentlig et spark i den rigtige retning. Jeg har fået lyst til at prøve
 • Åndelig føde, inspiration, positive inputs
 • Nogle gode notater og inspiration
 • Lyst til at prøve igen at føre de gode intentioner ud i livet
 • Nogle værktøjer til at tænke positivt!
 • Positive vinkler - snakket med andre mennesker

Sagt om Birgit
Af kursusdeltagere
Af Birgit
Af Rita
Af Foredragsarrangører

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.