Curriculum vitæ

CV: Ifølge min fremmedordbog er et Curriculum vitæ en latinsk betegnelse for "kort levnedsskildring."

Ved at klikke nedenfor kan du - kort - læse om mit livsforløb - i flere varianter. Du kan desuden se nogle af mine tidligere tryksager og læse nogle presseklip …


CV - generelt
CV - sang
Min første hjemmeside
Mine første tryksager
Presse

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.