Sagt af Birgit Månestråle

Denne "rubrik" er spændende at læse igen og igen. (Synes jeg selv) …

Først:

Handling gi'r forvandling.

Næst:

Viljen til at ville giver evnen til at kunne.

Nu tænker du måske: Har hun virkelig sagt det?

Ja, det har jeg.

Jamen, det er der da også så mange andre der siger.

Jo.

Og?

Det er stadig sandt.

En unik sætning, du vil høre, når du har fokus på personlig- eller faglig udvikling med mig, er:

Det jeg gør NU er godt nok NU.

Sætningens formål er at virke som "medicin" mod negative, bebrejdende eller andre tunge tanker, som måtte dukke op - i dine tanker, efter at du "har gjort et eller andet", som du ikke er helt tilfreds med.


Om Birgit
Af foredragsdeltagere
Af kursusdeltagere
Af Rita
Af Foredragsarrangører

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.