Kursus i Aktiv Lytning

Indhold

Indholdet på et kursus i Aktiv Lytning er bygget over samme skabelon som en introduktionsworkshop. Undervisningsformen er praktiske øvelser samt feed-back.

Perspektiv

Efter deltagelse i minimum 8 moduler á 3 timer eller 4 heldagsmoduler forventes deltagerne at være i stand til at lytte i klarhed, hvilket kan være brugbart i ledersituationer, hvad enten der er tale om lederskab i eget liv eller for en eller flere andre.

At mestre kunsten at lytte aktivt er desuden et godt udgangspunkt for den, der vil uddanne sig indenfor kommunikation, assertion eller i fag som har med mennesker at gøre.

Udbytte

Deltagere i kursus i Aktiv Lytning forventes at opnå en øget personlig klarhed, samt at blive i stand til at stille klare spørgsmål til gavn for den der afklarer personlige overvejelser eller forhindringer. Gennem de mange praktiske øvelser øges deltagernes evne til at lytte og spørge med empati.

Kursus i Aktiv Lytning foregår på åbne hold, og på hold "kun for jer" - hvor og når det passer for jer - og mig.

Aktuelle priser se prislisten
Mere information og datoaftaler kontakt mig
Oversigt over andre kurser

Ønsker du svar på spørgsmål ?
Book en gratis 20 minutters samtale via telefon eller Skype ved at skrive forslag til tidspunkter, der passer for dig, til info@birgitmaanestraale.dk.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.