Aktiv Lytning Workshop

En workshop med fokus på Aktiv Lytning er for alle interesserede, der ønsker at fordybe sig i processen med at afprøve Aktiv Lytning i praksis.

Workshoppens formål er at anskueliggøre virkningsmekanismer og perspektiver for anvendelse af Aktiv Lytning i sin rene form. Fokus er på at lytte til det vores medpart rent faktisk siger, i stedet for at afbryde eller at ville føre samtalen i en bestemt retning. Målet er endvidere, at deltagerne opnår personlig klarhed og øget empati.

Forventet udbytte

At kunne lytte aktivt er brugbart i ledersituationer hvad enten der er tale om lederskab i eget liv eller for en eller flere andre. At mestre kunsten at lytte aktivt er et godt udgangspunkt for den, der er beskæftiget med eller vil uddanne sig indenfor formidling, undervisning, kommunikation eller i andre fag - med mennesker.

Workshoppens indhold

  • praktiske øvelser
  • kort teori
  • erfaringsudveksling
  • feed-back

Teori introduceres, hvorefter deltagerne to-og-to eller i mindre grupper afprøver teorien i praksis, fulgt af feedback for at sikre forståelse og læring. For at lære at lytte må der være noget at lytte til. Deltagerne skiftes derfor til "at sige noget". Deltagerne vælger frit, om de vil fortælle om oplevelser eller om de vil gøre personlige overvejelser, for at finde øget klarhed og handlemuligheder.

Varighed

Introduktion 1 eller flere moduler á 3 timer.
Kursus 1 eller flere moduler á 4 x 3 timer eller 8 x 3 timer.

Deltagerantal

4 - 12 personer


Kontakt mig for at aftale omfang, tid og sted.
For inspiration til andre workshops - se i oversigten her
Priser

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.

Hvis du vil, kan du følge mig på Facebook ved at klikke her.