CV vedrørende sang

 • Født 1958
 • Opvokset ved landbrug med forældre, tre søskende og sangbogen: De små synger
 • Morgensang og salmevers er dagligdag i folkeskolen
 • Som aktiv søndagsskoledeltager og kirkegænger lærer jeg mange melodier og smukke salmetekster
 • Aktivt liv som spejder åbner for kanons, vandresange, naturinspirerede sange samt sange på fremmedsprog
 • Ved konfirmationsforberedelserne bliver jeg fremhævet for min fine stemme ved at skulle synge solo
 • Herefter følger en del år, hvor jeg tror, at jeg synger falsk …
 • Som udvekslingsstudent til Texas, USA instruerer jeg andre i at synge på engelsk og svensk
 • Enetimer hos sangpædagog bekræftede AT jeg synger rent og at jeg har tone-høre-besvær, hvilket jeg kan kompensere for, fordi jeg har gehør. D.v.s. at jeg, når andre rammer en tone fint kan følge de ”toneangivende”
 • Som tandemcyklist sammen med blinde og svagtseende synger vi ofte, både når vi cykler, hviler og fester
 • I min store familie nyder vi at synge festsange og sange efter højskolesangbogen - og - mindst 20 julesange og -salmer juleaften
 • I perioden hvor jeg uddanner mig til voksenunderviser, psykoterapeut og lærer i Gensidig Terapi udvider jeg mit 'sang-felt' med undervisningsforløb, som indeholder afspænding, bevægelse og dramaøvelser. Jeg deltager i yoga, selvforsvar, overtonesang og introduceres til stemmecirkler. Jeg opfinder og udvikler konceptet: NYD DIN LYD, som jeg udbyder i samarbejde med Dramaskolen og som egen virksomhed på Danseinstitut i Greve. NYD DIN LYD beskrives således: 'Et kursustilbud for sangglade og for de mere forsigtige, som ønsker at komme igang med 'alt det spændende'. Få - via sang, øvelser for stemme og åndedræt, lydimprovisationer (leg med lyd), enkle kropsøvelser, lydmeditation samt lydbilleder (hvor elementerne krop, bevægelse og stemme kombineres) - kontakt med din glæde og dit livsmod! - Vi vil - om nødvendigt - bruge tid til at snakke om det, der sker.”
 • I nogle år deltager jeg i sangskolen efter Valborg Werbeck-Svärdström
 • Næste sang-tiltag er Syng på fransk, hvor vi er en gruppe der mødes i cirka 1½ år og synger på fransk og engelsk
 • Årstids- og Yndlingssange gennemføres sammen med andre sangglade
 • Sang for Glæde og Sundhed er for den der vil udforske sammenhængen mellem at turde synge, lytte (til stilheden) og mærke livet, hvad enten det er boblende, stille smilende eller grædende. Formålet er forløsning, glæde og sundhed
 • Fællessang uden musik er for dem der ønsker at finde deres egen melodi

Glæden ved at synge, og evnen til at inspirere andre til at gøre det samme, samt formidlingserfaring siden 1985 er mine primære kvalifikationer.


CV - generelt
Mine første tryksager
Presse

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.