Sagt om forløbet: Små skridt tit

Jeg har fulgt Birgits nyhedsbreve og fulgt de forskellige tilbud hun er kommet op med. De 31 skridt ville give mig mulighed for at sidde bag min skærm og reflektere i fred og ro, når det passede mig.

Jeg er et menneske, der har brug for at tænke mig om, når jeg får et spørgsmål. Både for at kunne finde det svar, der er rigtigt for mig, og for, at svaret kan få tid til at bundfælde sig hos mig.

I en periode med en del indre uro, valgte jeg derfor at lave en aftale med Birgit om at følges ad gennem de 31 små skridt. En dialog med Birgit, som vel at mærke foregik skriftligt. Små opgaver – udfordrende spørgsmål og opfordringer til refleksion.

Birgit er vedholdende og holder fast i dig – også når du synes det ville være mest behageligt, at være i fred.

Hun er der også, når du bliver irriteret.

Du får lejlighed til at anskue din problemstilling fra mange vinkler, hjælp til at reformulere den positivt og til at finde nye løsninger.

Jeg valgte de 31 små skridt tit – sammen med Birgit. Det har betydet, at jeg har ”fundet fred med min uro”. Uro er fremdrift i livet og kan bruges konstruktivt!

Elin Jensen
Sommeren 2013

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.