Forretningsbetingelser iøvrigt for interaktion med Birgit Månestråle:

Se også: Vilkår

Betaling

A.
Du betaler forud for den aktivitet, som du ønsker at deltage i.
Find kontonummer her.
Ønsker du en faktura tilsendt via e-mail eller almindelig post betaler du et administrationsgebyr på 300 kr.
Såfremt jeg ikke har modtaget din betaling senest 8 dage efter at vi har indgået en datoaftale kan jeg frit disponere datoen på anden vis.
Du er velkommen til at aftale en ny dato såfremt din først foretrukne sælges til en anden end dig/ til andre end jer.

B.
Alle priser er inkl. moms.

C.
Opgivne priser er basispriser hvortil der, efter aftale, er tillæg for mødelokaler, transport og logi.

Tilgængelighed

D.
Du er velkommen til at kontakte mig via e-mail når det passer for dig, døgnet rundt. Jeg svarer så hurtigt det er mig muligt.

E.
Vil du tale med mig i telefon er det bedst at aftale et tidspunkt via e-mail til info@birgitmaanestraale.dk - eller - birgit.maanestraale@mail.dk
Alternativt kan du i tidsrummet 08.30 til 15.00 'se om jeg er der'.

Vil du tale med mig via Zoom eller Skype?
Også der er det bedst med en tidsaftale via e-mail.
Mit Skypenavn er: live.birgit.maanestraale

F.
Aftale om undervisning og coaching til ordinær pris kan aftales på hverdage i tidsrummet 08.30-17.00.

Ønsker du min opmærksomhed i tidsrummet 17.00 til 08.30 tillægges mine priser 100 %.

Vælger du aftaler på lørdage, søndage eller helligdage er der tillæg på 100% hele døgnet. Kampagnetilbud dog undtaget.

Når jeg selv beslutter at arbejde på andre tidspunkter end hverdage mellem 08.30 og 17.00 f.eks. når du har valgt e-mailcoaching eller korrekturlæsning, betaler du ikke ekstra.
Det samme kan gælde for kurser afholdt fredag aften plus den følgende hele lørdag.

Aflysning

G.
Når vi har indgået en forudbetalt aftale, er den gældende for den eller de aftalte datoer. Du kan dog, som enkeltperson, ændre en dato ved at sende en e-mail til info@birgitmaanestraale.dk - eller - birgit.maanestraale@mail.dk senest 1 uge før. Er du arrangør for en gruppe = flere end dig selv, kan du ændre datoen indtil 14 dage før, forudsat at der ikke er klausuler vedr. leje af lokaler eller udlæg for tog- eller flybilletter.

Aflyser du en datoaftale senere end hhv. 1 uge og 2 uger før, gives ikke erstatningsdato og din betaling for den aktuelle datoaftale effektueres. D.v.s. at du betaler selvom du ikke mødes med mig, hvadenten det er faktisk fysisk eller via telefon, Zoom eller Skype.

Eventuel tilbagebetaling ved aflysning senest hhv. 1 og 2 uger før, som beskrevet ovenfor, foregår med 50% af det betalte beløb. De resterende 50% betragtes som et administrationsgebyr. Mulighed for særaftaler ved indgåelse af en kontrakt underskrevet af os begge/ begge parter.

Såfremt jeg må aflyse en aftale, med kort eller langt varsel, refunderes hele det forudbetalte beløb, og, der kan ikke stilles krav om dispensation for eventuelle tab og gener.

Disse vilkår er gældende hvadenten du har læst dem, underskrevet dem eller ej.

Fredensborg den 2. september 2015.
Birgit Månestråle.

Gå til forsiden ved at klikke her.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.

Hvis du vil, kan du følge mig på Facebook ved at klikke her.