Positiv Tænkning - Hvorfor og Hvordan

eller Nyd dit liv nu.

Deltagerinvolverende er meget betegnende for det der sker, nemlig, at deltagerne har mulighed for at lade sig involvere.

F.eks. ved at svare på

  • Hvorfor er du kommet
  • Hvad véd du allerede
  • Hvad vil du gerne vide

I stedet for at bruge ordet deltagerinvolverende kunne det kaldes "interaktivt", som også betyder "involvering".

At involvere gør udbyttet større

Når du har oplevet, mærket, følt, haft det i hænderne m.v. husker du det bedre

Se udskriftvenlig tekst her:

Positiv Tænkning - Hvorfor og Hvordan (pdf-fil).

Foredraget kan tilrettelægges med særlig fokus på dig - og jer.


Kontakt mig for en aftale, der passer for dig/ jer - og mig.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.

Hvis du vil, kan du følge mig på Facebook ved at klikke her.